Registrácia spustená

Registrácia na Okolo Domaše 2022 bola spustená. Pri platbe dávajte pozor na nový IBAN.