Organizátor

Bike Team Vranov nad Topľou o.z. Bike Team Vranov nad Topľou o.z.
Obec Kvakovce v spolupráci s obcou Kvakovce

Základné informácie

Termín podujatia
6. júla 2019 (sobota)

Miesto konania
Štart: Domaša (Dobrá - pláž)
Cieľ: Domaša (Dobrá - pláž)

Kategórie
Nesúťažná Okolo Domaše – bez obmedzenia veku

Trať Zobraziť mapu
dĺžka: 37,5 km
smerovanie: Dobrá, Tíšava, Valkov, ...
prevýšenie: 333 m
obtiažnosť: mierne náročná
podklad: zmiešaný - lesná cesta, štrk, asfalt
profil: kopíruje brehy Domaše, komplikované úseky budú označené

Prihlásenie Registrovať sa
Na podujatie sa môžete prihlásiť cez online registráciu od 1.3.2019 do 30.6.2019 na stránke okolodomase.mtbiker.sk/registracia/. Po 30.6.2018 je možná registrácia len osobne v deň štartu, prípadne počas piatkovej prezentácie. Prihláseným účastníkom v deň štartu podujatia, t.j. 6.7. 2019 (prípadne počas piatkovej prezentácie) organizátor negarantuje všetky benefity v rozsahu ako pre prihlásených online.

Úhrada štartovného

 • Registračné číslo – 0 – 500 = 12 €
 • Registračné číslo – 501 – 1000 = 14 €
 • Registračné číslo – 1001 - ∞ = 16 €
 • Na mieste – 18 € (negarantované tričko a ďalšie benefity)

Zvýhodnené štartovné

 • Dôchodcovia a deti do 15 rokov – 6 € jednotne (platí iba pre online registráciu)

Platobné údaje
IBAN: SK6783300000002900960815
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: registračné číslo, ktoré Vám bolo pridelené pri prihlásení
doplňujúce údaje: Vaše meno a priezvisko

V prípade neuhradenia štartovného do 14 dní od registrácie, bude Vaša registrácia automaticky zrušená.

Účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa. Úhradu štartovného si môžete skontrolovať v sekcii - Údaje o registrácii. V prípade nepripísania platby do 3 dní od vykonania úhrady, nás prosím kontaktujte. V prípade úhrady poštovou poukážkou Vás prosíme o uchovanie ústrižku pre prípad kontroly došlej platby.

ZAPLATENÉ ŠTARTOVNÉ SA NEVRACIA!!! Možnosť presunúť zaplatené štartovné na iného účastníka, pre presun zaplateného štartovného prosím píšte na martin.palencik@mtbiker.sk

Časový harmonogram

Piatok

 • 15:00 – 18:00 – Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)

Sobota

 • 08:00 – 09:45 Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)
 • 09:50 - Otvorenie podujatia a inštrukcie
 • 10:00 – Štart
 • 12:00 – 16:00 Plánovaný dojazd do cieľa
 • 16:00 – Vyhodnotenie podujatia
 • 16:30 - Losovanie tomboly
Počas programu stráženie bicyklov zabezpečené.

Ďalšie informácie

Prezentácia
Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.

Podmienky účasti
a) Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
b) Podujatie ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo.
c) Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
d) Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.
e) Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.

Záverečné ustanovenia

 • Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
 • Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
 • Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
 • Online registrovaný účastník dostane športové tričko s logom podujatia.
 • Účastníkom registrovaným v deň štartu usporiadateľ negarantuje tričko a benefity.
 • Každý účastník dostane občerstvenie.
 • Z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom.
 • Pre cyklistov a ich bicykle bude k dispozícii v cieli umývacia stanica.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti.
 • Akcia sa končí dojazdom účastníka do cieľa.
 • Možnosť stráženého uskladnenia bicyklov po dojazde v cieli počas kultúrneho programu.
 • Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách.
 • Podujatie sa koná za každého počasia.
 • Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu!