16. ročník 6.7.2024

Parkovanie je spoplatnené obcou Kvakovce. A1 – na 1 hodinu – 0,7 € (platí sa denne v čase od 8:00 do 21:00), A2 – celodenné – 2,2 € (platí sa denne v čase od 8:00 do 21:00), A3 – celonočné – 2,7 € (platí sa od 21:00 do 8:00). Parkovanie je v mape areálu vyznačené modrou farbou a písmenom P.

Aktualizované 29. júna 2023

Novinky priamo do mailu